Definicje:
 

1. USŁUGODAWCA - firma "Climrem Katarzyna Skuza-Hołuj" z adresem siedziby: ul. Zakrzew 30A, Miasto: 96-513 Nowa Sucha, NIP: 5841676810, REGON: 220732744, EMAIL: [email protected], TELEFON: 509960353

2. MINICRAFTMC.PL - prywatny serwer gry komputerowej Minecraft udostępniony innym graczom w Internecie oraz strona internetowa o adresie http://minicraftmc.pl

3. CASHBILL - https://cashbill.pl - internetowy serwis usługowy, w którym KLIENT może dokonać płatności na rzecz MiniCraftMC.PL za pośrednictwem strony internetowej.

4. USŁUGA - udostępnienie UŻYTKOWNIKOWI uprawnień/dodatkowych możliwości na serwerze MiniCraftMC.PL do konta gracza.

5. SKLEP - podstrona internetowa umieszczona na stronie internetowej MiniCraftMC.PL, na której KLIENT może dokonać PŁATNOŚCI.

6. PŁATNOŚĆ spełnienie przez KLIENTA na rzecz MiniCraftMC.PL świadczenia pieniężnego za pośrednictwem HOTPAY poprzez wybraną metodę płatności.

7. GRACZ/UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna lub prawna użytkująca serwery MiniCraftMC.PL.

8. KLIENT - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu towarów lub nabywa USŁUGI w SKLEPIE i z tego tytułu dokonuje PŁATNOŚCI.

9. BAN - pozbawienie GRACZA możliwości wejścia na wszystkie serwery MiniCraftMC.PL łącznie z lobby za nieprzestrzeganie regulaminów.

10. NOWA EDYCJA - usunięcie, a następnie utworzenie na nowo poszczególnego podserwera wraz z usunięciem z niego wszystkich przedmiotów/budowli/zawartości ekwipunków GRACZY oraz usług zakupionych przez graczy.

 

 

 

Informacje ogólne:
 

1. Usługodawca strony i sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym momencie.

2. Usługodawca strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach usług świadczonych przez MiniCraftMC.PL.

3. UŻYTKOWNIK, posiadając konto na serwerze MiniCraftMC.PL, akceptuje warunki regulaminu wewnętrznego serwera MiniCraftMC.PL.

4. Reklamacje w związku z działaniem MiniCraftMC.PL zgłaszać należy poprzez program Discord pod adresem [TYM]. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na poprawność wpisywanego informacji, gdyż zastrzegamy sobie prawo do braku odpowiedzi na reklamację w przypadku braku podania lub podania nieprawidłowych informacji.

 

 

 

Zasady świadczenia usług:
 

1. Usługodawca strony i sklepu oraz firma obsługująca płatności nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w trakcie użytkowania sklepu.

2. W przypadku otrzymania BANA klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.

3. Wszystkie wirtualne budowle oraz pomysły wykorzystane na serwerze / dla serwera lub aktualnie są używane na serwerze są własnością serwera i nikomu, kto tworzył tą zawartość, nie przysługują zwroty / rekompensaty.

4. Usługi po dokonaniu płatności przyznawane są od razu.

5. W przypadku nieotrzymania usługi w wyniku błędu MiniCraftMC.PL czas na zgłoszenie problemu przez KLIENTA wynosi 24 godziny.

6. Właścicielem serwerisu oraz praw autorskich do serweriwsu jest usługodawca